11 kwietnia 2010
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGOPokój wam     10 kwietnia wydarzyły się polskie rekolekcje. Największe rekolekcje, jakie nasz naród przeżył na przestrzeni ostatnich lat.
     Katastrofa pod Smoleńskiem postawiła przed nami podstawowe pytania – o sens życia, o sens każdego dnia, naszych poczynań, naszej wiary, nadziei i miłości.
     Tyle modlitw, które popłynęły do Boga, tyle wielkich słów, które zostało powiedzianych, tyle pięknych pieśni, które zostało wyśpiewanych, tyle kwiatów, które zostało złożonych, tyle zniczy, które zostało zaświeconych…
     Oby te rekolekcje nie przeminęły bezpowrotnie, nawet gdy już nie w takim nasileniu, nie w takiej gorącości, nie w takim poświęceniu, ale ten szok, który przeżyliśmy, to uniesienie religijne powinny zaowocować – miłością, przebaczeniem, tolerancją, przyjaźnią, życzliwością.