23 kwietnia 2010
PIĄTEK


Ten kto kocha


     Miłość – każda miłość, ale w szczególności miłość matki – łączy się z ofiarą, a więc i z cierpieniem.
     To nie znaczy, że kto kocha, jest nieszczęśliwy. Wprost przeciwnie. Miłość jest darem. Gdy człowiek kocha, to tylko wtedy może być szczęśliwy.
     Przykładem – matka, która cieszy się swoim dzieckiem, swoimi dziećmi. I tu nie ma co współczuć matce, że jest zapracowana, zabiegana, bo ona jest szczęśliwa – że może usłużyć, pomagać, wychowywać, karmić, prowadzić, że może być razem.