7 kwietnia 2010
ŚRODA


Zostań z nami, Panie


     To jeden z najpiękniejszych tekstów Ewangelii. Dwóch uczniów ucieka z Jerozolimy, Jezus nierozpoznany dołącza do nich i tłumaczy im, jaki jest sens Jego przyjścia na świat.
     A potem, gdy już doszli do wsi, do której zdążali, zasiedli za stołem. Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, w taki sposób, jak tylko On to robił. Wtedy otworzyły im się oczy. I poznali Go. A On zniknął im z oczu.