14 kwietnia 2010
ŚRODA


Kto w Niego wierzy


 
     Co to znaczy: wierzyć w Jezusa Chrystusa? Dowiedzieć się, że On jest Słowem Bożym? Nie, wierzyć, to znaczy żyć Jego prawdą, Dobrą Nowiną, jaką głosił, że Bóg jest Miłością.