11 marca 2010
CZWARTEK


Wyrzucał złego ducha     Co to znaczy wyrzucać złe duchy z człowieka? Jak można wyrzucać zło z człowieka?. Jak się to dokonuje.
     Opętanie jest aktem wolnej woli. Człowiek sam decyduje, że tkwi w nienawiści, w zazdrości, w pysze, pazerności – czy też zrywa ze złem, wybiera bezinteresowność, życzliwość, zgodę, przebaczenie, prostotę, czystość.
     Jaki urok miał w sobie Jezus, jaką mądrość, że opętany pod Jego wpływem ocknął się, przejrzał, otworzył się, zrozumiał, odsunął się od zła, wszedł na drogę prawości.