21 czerwca 2010
PONIEDZIAŁEK


Belka w oku


 
     Trzeba się modlić również za księży, zakonników i zakonnice. Bo gdy opadnie ich młodzieńcza euforia, rozmyje się zachwyt i ścichnie radość, gdy przyjdą szare dnie, ciemne noce, pustka w duszy, samotność – wtedy zwłaszcza potrzeba naszym księżom i naszym siostrom zakonnym i zakonnikom wsparcia modlitewnego. Jak również trzeba im naszej życzliwości. Żeby przetrzymały, żeby się nie załamały, nie zasmucili, ale były prawdziwymi zakonnicami, prawdziwymi zakonnikami, prawdziwymi księżmi. 


June 21, 2010
MONDAY


Beam in your eye     One has to pray also for the priests, monks, and nuns.  For when the euphoria of their youth wears out, when the delight and joy dissolve and calm down, when gray days, and dark nights, and loneliness come, when emptiness enters their soul – especially then our priests and sisters and monks need our support in prayer.  They also need our kindness in order to persevere, so that they don’t break down, so that they don’t get sad, but so they can be real nuns, real monks, and real priests.