20 maja 2010
CZWARTEK


Ojcze!


 
     Jezus prosi Ojca, aby apostołowie stanowili jedno: Tak jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie.
     I następny tekst, również niepojęty: Ty, Ojcze, ich umiłowałeś tak, jak Mnie umiłowałeś.
     Mamy w to wierzyć, że Bóg nas tak miłuje, jak miłuje swojego Syna Jezusa Chrystusa? I przyjmujemy to do serca, wciąż nieprzekonani, że to jest możliwe.