24 września 2010
PIĄTEK


Wiele wycierpieli     Jaki nastał czas w twoim życiu? Czas sadzenia czy czas wyrywania; czas zabijania czy czas leczenia; czas burzenia czy czas budowania; czas płaczu czy czas śmiechu. Czas zawodzenia czy czas pląsów? Czas rzucania kamieniami czy czas ich zbierania. Czas wyrzucania czy czas rozdzielania. Czas śpiewania czy czas milczenia. Czas mówienia czy czas miłowania. Czas błędu czy czas pokoju.
     Jaki twój czas jest teraz?
     To Bóg daje nam rozmaite czasy i żąda, abyśmy w każdym z tych czasów zachowali wiarę, nadzieję i miłość. Żebyśmy nie przestali Boga kochać, chociaż jest czas zawodzenia. 

September 24, 2010
FRIDAYThey suffered a lot


     What kind of time has just arrived in your life?  Is it time of planting or time of reaping, time of killing or time of healing, time of demolishing or building, time of crying or laughing.  Time of wailing or dancing?  Time of throwing stones or time of picking them up?  Time of throwing away or time of giving?  Time of singing or time of being silent.  Time of talking or time of loving.  Time of mistake or time of peace.
     What kind of times are you going through now?
     God gives us all these different kinds of times and demands that during each of them we keep faith, hope, and love.  That we don’t stop loving God even if time of disappointments comes.