19 maja 2010
ŚRODA


Aby oni byli jedno     Jak tego dokonać, abyśmy stanowili jedno? Przecież każdy jest samodzielną indywidualnością, osobowością swoistego rodzaju.
     Każdy powinien zachować swoją odrębność, swoją niepowtarzalność, jedyność, ale równocześnie każdy powinien mieć szacunek i życzliwość dla swojego bliźniego. I w szacunku, w życzliwości wzajemnej znajduje się źródło jedności, którą mamy stanowić wszyscy razem.