12 czerwca 2011
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


Pokój wam


     „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
     Prośmy Boga o to, żeby nastał w naszym państwie spokój. Żeby ustały kłótnie, swary, obrzucania się błotem, obelgami, pomówieniami. By nie było pogardzania drugim człowiekiem, posądzeń, podejrzeń. Bo inaczej zagryziemy się wzajemnie w tej walce nie o Polskę, ale o stołki. Byśmy znowu stanowili jedność, taką, jak to było w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
     Prośmy o to Boga:
     „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
 
     Powtórzmy razem:
     „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
     „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
     „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. 

June 12, 2011
PENTECOSTPeace be with you     “Let your spirit come and renew the face of the Earth.  This Earth.”
     Let’s pray to God so that there’s peace in our country.  So that the quarrels, contretemps, arguments, mud slinging, insults and slanders stop; so that there’s no despising of each other, no imputing, no suspicions.  Or else we will kill each other fighting not for Poland but for our positions.  Let’s pray so that we are one, as we used to be during the pilgrimage of John Paul II to Poland.
     Let’s pray to God for it.
     “Let your spirit come and renew the face of the Earth.  This Earth.”

     Let’s repeat together:
     “Let your spirit come and renew the face of the Earth.  This Earth.”
     “Let your spirit come and renew the face of the Earth.  This Earth.”
     “Let your spirit come and renew the face of the Earth.  This Earth.”