24 września 2011
SOBOTAWola Ojca


 
     My w przypowieściach Jezusa jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca, którego tak nazywa Jezus, Boga naszego. I wypełniamy Jego wolę albo Mu się sprzeciwiamy, kochamy albo gardzimy, jesteśmy Mu posłuszni albo nie rozumiemy Jego poleceń. A przecież pozostajemy Jego dziećmi, On wciąż nachyla się nad nami z troską, wskazuje drogę. Ale nawet gdy nie wypełniamy Jego woli, On nie rezygnuje z nas, wciąż poddaje nam nowe propozycje, odkrywa nowe argumenty, wzbogaca nas nowymi natchnieniami, aby zawrócić nas z błędnej drogi. Nie opuszcza nas. I poleca nam nazywać siebie Ojcem, który czeka na powrót swojego dziecka do domu – tak nazywa niebo.