23 października 2011


30. NIEDZIELA ZWYKŁA


 


 


Do ciebie przychodzi człowiek i pyta: „Co jest dla ciebie największym przykazaniem w całym życiu?”. I ty dajesz odpowiedź: „Miłość Boga nade wszystko i miłość bliźniego”.


        Tylko czy na pewno to jest twoim przykazaniem, które realizujesz na co dzień?


        Błogosławiony jesteś, jeżeli tego zdążyłeś się nauczyć od Jezusa.


 


October 23, 2011
30th SUNDAY OF ORDINARY TIME


 


     A person comes up to you and asks: “Which of the commandments do you consider the most important in your life?”  And you give the answer:  “Love of God and beyond anything love of your neighbor”.
     But is it really your commandment by which you live your every day?
     Blessed are you if you’ve already managed to learn that from Jesus.