GOŚĆ NIEDZIELNYSłowo krzepiące
rawdziwą „perłę w księgozbiorze” przygotowało krakowskie Wydawnictwo „m”. To „Dzieła zebrane” księdza Mieczysława Malińskiego. „Chcieliśmy wypełnić pewną lukę na rynku, gdyż dotychczasowe publikacje, a jest ich ponad sto, są rozproszone po różnych wydawnictwach – wyjaśnia Maryla Kania, z Wydawnictwa „m”. – Wiele nie było wznawianych od lat i przez to są niedostępne dla czytelników”. Każdą książkę autor ponownie przegląda i koryguje. Dzięki temu czytelnicy otrzymają nie tylko pięknie wydane, ale też najwierniejsze słowo pisane ks. Malińskiego. Zgodnie z życzeniem autora książki, zostaną wzbogacone o grafiki i rysunki.Nie tylko zapalony bibliofil, ale każdy miłośnik dziejów zbawienia zarwie, zapewne, kawałek nocy, aby poznać świat „Matki Jezusa”.
   Kontynuacją tej serii jest trzytomowa powieść „Jezus”, która trafi do księgarń na początku września br. W dalszej kolejności ukażą się: „Chrystus” i „Świadkowie Jezusa”. Na przyszły rok wydawnictwo planuje edycję książek księdza Malińskiego o świętych. Z pewnością koroną tej serii będzie „Faustyna, znaczy szczęśliwa”. W dalszej kolejności ukażą się rozważania, bajki, felietony i konferencje. Na kolekcję również złożą się powieści, homilie, rozmyślania, konferencje, bajki i felietony.  W osobnym tomie zebrane zostaną wypowiedzi 


    „Dzieła zebrane” otwierają powieści tworzące cykl biblijny. Jako pierwsza ukazała się „Matka Jezusa”, przybliżająca dzieje zbawienia z perspektywy Matki – kochającej, cierpiącej, próbującej zrozumieć Boski plan odkupienia człowieka. Jest to niezwykle interesująca próba wniknięcia w psychikę i świat Maryi, w emigrację 


 ks. Malińskiego dotyczące Ojca Świętego. 
   Ks. Maliński jest autorem ponad stu książek, które przetłumaczono na wiele języków, w tym tak egzotyczne jak japoński. To fenomen we współczesnym Kościele w Polsce. Jak pisze wydawca, „Autor posiada umiejętność przemawiania do ludzkich egipską Świętej Rodziny, życie w Nazarecie, radosne wesele w Kanie, cierpliwe czekanie Matki na Syna głoszącego w całej Palestynie Dobrą Nowinę i cierpienie pod Krzyżem. Ks. Maliński nie sili się na judaistyczno-archaiczną stylizację języka. Posługuje się słownictwem współczesnym, dzięki czemu książka zyskuje niezwykłą żywotność i aktualność w opisie tak odległych wydarzeń. 
serc, jest dla wielu czytelników drogowskazem w niepewnych czasach, a głos księdza niesie nadzieję, oświetla drogę, uczy harmonijnie łączyć to, co ludzkie, z tym, co Boskie”.
   Seria jest przewidziana na trzy lata. Po raz pierwszy otrzymujemy tak wspaniałą edycję prezentującą pełny dorobek tego filozofa, teologa, literata i kaznodziei.

 

Paweł Migas