Kontakt ze strony internetowej 


      
     Przez pewien czas listy przesyłane jako kontakt ze strony internetowej

ks. Malińskiego nie były odbierane przez jego pocztę. Obecnie awaria

systemu została usunięta i poczta działa prawidłowo, co jest sygnalizowane

potwierdzeniem wysłania listu.