Książki w porządku chronologicznym

1. Jezus i ty: katecheza dla dzieci – Znak, Kraków 1961

2. Das Leben der Kirche nach Karl Rahner: teologia – Roma 1966

3. Aby nie ustać w drodze : rozważania – Znak, Kraków 1970

4. Wierzę w Boga : katecheza dla dzieci – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1972

5. Eseje na wybrane tematy z historii Kościoła : szkice historyczne – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1973

6. To nie takie proste, mój drogi : szkice teologiczne dla młodzieży – Znak, Kraków 1972

7. Nasz chleb powszedni : rozważania – Znak, Kraków 1974

8. Po co sakramenty: teologia – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1974

9. Świadkowie Jezusa : opowiadania – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975

10. Chodzący po morzu : rozważania – Znak, Kraków 1977

11. Wierzyć w Chrystusa (inny tytuł książki: To nie takie proste, mój drogi) – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1978

12. Wszystkie nasze dzienne sprawy : rozważania – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1978

13. Modlitwa na każdy dzień : modlitewnik – Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1979

14. Droga do Watykanu : biografia Jana Pawła II – Rzym 1979

15. Wezwano mnie z dalekiego kraju : wspomnienia o Karolu Wojtyle – Pallottinum, Warszawa 1980

16. Dzieje ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa (poszerzona wersja książki: Eseje na wybrane tematy z historii Kościoła) – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1983, wyd. 3 zmienione i rozszerzone

17. Góry przenosić : rozważania – Znak, Kraków 1981

18. Matka Jezusa : powieść – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1981

19. Totus Tuus : papież Jan Paweł II : biografia – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1981

20. Podróże apostolskie Jana Pawła II – Rzym 1981

21. Jest taki kwiat : bajki – Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1982

22. Najchętniej grał na bramce : biografia Jana Pawła II dla dzieci – Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1983

23. Nasz papież (poszerzona książka: Najchętniej grał na bramce – Pallottinum, Poznań 1983

24. O godność człowieka : szkice o Janie Pawle II – Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1983

25. Od rana do wieczora : eseje religijne – Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1983

26. Opowiadania o nadziei : rozszerzona wersja książki: Jest taki kwiat – Pallottinum, Poznań 1983

27. Papież spraw ludzkich : poszerzona biografia Jana Pawła II, w formie albumu – Interpress, Warszawa 1983

28. Święty z Niepokalanowa : biografia św. M. Kolbe – O.O. Franciszkanie, Niepokalanów 1983

29. Po co sakramenty. Być chrześcijaninem, być człowiekiem – (wyd. II poprawione i uzupełnione) TUM, Wrocław 1984

30. Gość w dom : reportaż z II pielgrzymki do Polski Jana Pawła II – Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1984

31. Idę do Ciebie : katecheza dla dzieci – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1984

32. Modlę się do Ciebie : katecheza o modlitwie dla dzieci – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1984

33. Nasze tajemnice bolesne i chwalebne : eseje – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1984

34. Jezus i ty : wydanie całkowicie zmienione – Znak, Kraków 1984

35. Gość w dom : reportaż z II pielgrzymki do Polski Jana Pawła II – Regina Poloniae, Częstochowa 1985

36. Bajki nie tylko dla dzieci : poszerzona wersja książki: Opowiadania o nadziei – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1985

37. Czarna Madonna : popularna historia Jasnej Góry – Pallottinum, Poznań 1985

38. Nasza droga krzyżowa : rozważania – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1985

39. Zanim powiesz kocham : publicystyka młodzieżowa – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1985

40. Pielgrzymka nadziei : sprawozdanie z II pielgrzymki papieskiej do Polski – Wydawnictwo Św. Jacka, Katowice 1985

41. Historia Kościoła : poszerzona wersja książki: Dzieje ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1986

42. Mój Brat Jezus : szkice religijne dla dzieci – Wydawnictwo Bernardynów „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 1986

43. Abym umacniał braci w wierze : reportaże z pielgrzymek zagranicznych Jana Pawła II – Pallottinum, Poznań 1987

44. Dwie wizyty Jana Pawła II w kraju : reportaż – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1987

45. Katechizm dla młodzież. 40 odpowiedzi na 40 pytań : publicystyka młodzieżowa – Pallottinum, Poznań 1987

46. O was i za was : reportaż z trzeciej wizyty Jana Pawła II w kraju – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1987

47. Pielgrzymka do świata : dalszy ciąg: Papież spraw ludzkich; album – Interpress, Warszawa 1987

48. Pontyfikat Jana Pawła II. Cz. 1-2 : biografia – Michalineum, Warszawa; Kraków 1987

49. Podróże apostolskie Jana Pawła II – Michalineum, Warszawa 1987

50. Pontyfikat Jana Pawła II. Pierwsze 5 lat : album – Poznań 1987

51. Święci na nasze dni, t.1-2 : opowiadania o 11 świętych polskich – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1987

52. Życiorys Karola Wojtyły – Michalineum, Warszawa; Kraków 1987

53. Patronka chłopów : powieść historyczna o Karolinie Kózkównej – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1988

54. Zrozumieć Eucharystię – żyć Eucharystią : szkice teologiczne – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1988

55. Pokochać życie : eseje etyczne – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1989

56. Jezus, t. 1-3 : powieść historyczna – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1990, 1992, 1993

57. Przed zaśnięciem : rozważania – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1991

58. O aniołkach, diabełkach, ludziach i automatach : bajki – Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1991

59. To moja matka – ta ziemia. Czwarta wizyta Jana Pawła II : reportaż z IV pielgrzymki Papieża do Polski, Wrocław 1991

60. Pontyfikat Jana Pawła II 1983 – 1988. Drugie pięć lat pontyfikatu : album – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1991

61. Papież prywatnie : album – Wydawnictwo ROK Corporation, Warszawa 1991

62. Indie z Papieżem reportaż – Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991

63. Wierzyć w Eucharystię – żyć Eucharystią : szkice teologiczne – Wydawnictwo TUM, Wrocław 1992

64. Twoje pytania (poprawione i uzupełnione wydanie: Katechizmu dla młodzieży) – Pallottinum, Poznań 1992

65. Nasze dziwne stulecie : szkice historyczne – Pallottinum, Poznań 1993

66. Dlaczego chrześcijanie nie są Żydami szkice teologiczne – Wrocław 1993

67. A gdy się modlić będziecie : rozważania – Maszahaba, Kraków 1993

68. Pogadajmy o ważnej sprawie : szkice teologiczne – TUM, Wrocław 1993

69. Ziemia Jezusa : wstęp do albumu – Edition Spotkania, Warszawa 1994

70. Nie bój się : rozważania – TUM, Wrocław 1994

71. Polska Ikona : szkice historyczne – Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 1994

72. Mój Brat Jezus : modlitewnik dla dzieci – Kleks, Bielsko-Biała 1994

73. I ty jesteś biznesmenem : szkice etyczne – Biblos, Tarnów 1994

74. Bajki niebieskie : bajki dla dzieci – Rhema, Kraków 1994

75. Chrystus t.1 : powieść historyczna – TUM, Wrocław 1995

76. Poszukiwanie godności : szkice filozoficzne – Rhema, Kraków 1995

77. Olśnienia : szkice etyczno-teologiczne – Pallottinum, Poznań 1995

78. Twoja sprawa : przygotowanie do bierzmowania – Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1996

79. Niby-bajki : bajki dla dzieci – Rhema, Kraków 1996

80. Cena twojej wolności : szkice filozoficzno-teologiczne – W drodze, Poznań 1997

81. Wrażliwość na Polskę : szkice etyczne – WWD, Olsztyn 1997

82. Zamyślenia : rozważania – Znak, Kraków 1996

83. Siedem twoich wtajemniczeń : szkice teologiczne – WAM, Kraków 1997

84. Przewodnik po życiu Karola Wojtyły : biografia – Znak, Kraków 1997

85. Papież jakiego dotąd nie było : biografia – Palabra, Warszawa 1997

86. Chrystus t.2 : powieść – TUM, Wrocław 1997

87. Gość w dom. Pielgrzymka Papieża do Polski w roku 1997

88. I ty jesteś Piłatem : droga krzyżowa – Palabra, Warszawa 1997

89. Twoje cztery twarze : szkice filozoficzno-teologiczne – Znak, Kraków 1997

90. Nurty twojej miłości : szkice etyczne – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997

91. Pomysł na siebie : szkice etyczne dla młodzieży – TUM, Wrocław 1997

92. Ostro żyć : szkice teologiczne dla młodzieży – TUM, Wrocław 1997

93. Zachwyceni Bogiem : szkice teologiczne – Jagiellonia SA, Kraków 1998

94. Opowieści anielskie : bajka dla dzieci – Jagiellonia SA, Kraków 1998

95. Dwa dni z życia Karola Wojtyły : scenariusz – Znak, Kraków 1998

96. Przyjaciel ludzi : biografia Jana Pawła II dla dzieci – Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1998

97. Trwajcie w miłości. Keep loving : rozważania – Znak, Kraków 1998

98. Polski Papież. Tom I: Karol Wojtyła. Dorastanie do papiestwa : biografia – Albatros dwa, Kraków 1999

Polski Papież Tom II: Jan Paweł II. Niezwykły pontyfikat : biografia – Albatros dwa, Kraków

99. Abba. Modlitewnik dla młodych – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2000

100. Stanisław ze Szczepanowa : scenariusz – TUM, Wrocław 2000

101. Danuta Piekarz, ks. Józef Tarnawski SP, O tym, co ważne i bliskie… Rozmowy z ks. Mieczysławem Malińskim – eSPe, Kraków 2000

102. Odkrywanie świata. Zachwyceni Bogiem : szkice teologiczne (wydanie II poprawione) – Jagiellonia SA, Kraków

103. Odkrywanie świata. Tajemnica Jezusa : szkice teologiczne – Jagiellonia SA, Kraków

104. Odkrywanie świata. Ożywieni Duchem : szkice teologiczne – Jagiellonia SA, Kraków

105. Modlitwa na każdy dzień. Rok liturgiczny C – TUM, Wrocław 2000

106. Kilka dni w Ziemi Świętej – życie całe : esej – WAM, Kraków 2000

107. Terra. Bajki nie tylko dla młodzieży – TUM, Wrocław 2001

108. Zanim uderzy dzwon : droga krzyżowa – WAM, Kraków 2001

109. Kazania najkrótsze : rozważania – Znak, Kraków 2001

110. Nasze dziwne stulecie (wydanie nowe, uzupełnione) – WAM, Kraków 2001

111. Razem z Jezusem (nowe wydanie Jezus i ty)

112. Katechizm dla niewierzących (nowe wydanie poprawione i uzupełnione Katechizmu dla młodzieży ) – WAM, Kraków 2001

113. A może to było tak… : bajki – Znak, Kraków 2001

114. Rekolekcje kosmiczne : eseje filozoficzno-teologiczne – Znak, Kraków 2001

115. Katechizm dla bierzmowanych (drugie wydanie poprawione i uzupełnione Twoja sprawa ) – WAM, Kraków 2002

116. Odkrywanie świata. I nie opuszczę cię… : eseje etyczne – Jagiellonia, Kraków 2002

117. Okruchy miłości : utwory poetyckie – Rhema 44 Bytom – Kraków 2002

118. Faustyna znaczy szczęśliwa : powieść biograficzna – Znak, Kraków 2002

119. Modlitwa na każdy dzień. Rok liturgiczny B – TUM, Wrocław 2002

120. Przewodnik po samotności : utwory poetyckie – WAM, Kraków 2002

121. O diabełku, który odważył się śmiać : bajka dla dzieci – Znak, Kraków 2002

122. Okruchy codzienności : utwory poetyckie – Rhema , Bytom – Kraków 2002

123. Czas Gwiazdy : utwory poetyckie – TUM, Wrocław 2003

124. Bazie : utwory poetyckie – TUM, Wrocław 2003

125. Czy Jezus to powiedział? zagadki ewangeliczne :szkice teologiczne – WAM, Kraków 2003

126. Dzieła zebrane * Matka Jezusa : beletrystyka – Wydawnictwo „M”, Kraków 2003

127. Wielki Jan Paweł – Wydawnictwo „M”, Kraków 2003

128. Wychować dziecko, wychować siebie: szkice etyczne – Jagiellonia, Kraków 2003

129. Okruchy mądrości : utwory poetyckie – Rhema , Bytom – Kraków 2003

130. O aniołku, który chciał nawrócić piekło : bajka dla dzieci – Znak, Kraków 2003

131. Matka : utwory poetyckie – TUM, Wrocław 2003

132. Święta w szarym habicie: biografia M. Urszuli Ledóchowskiej – TUM, Wrocław 2003

133. Czekanie na modlitwę : utwory poetyckie – WAM, Kraków 2004

134. Pierwsza Komunia Święta :katecheza – Wydawnictwo „M”, Kraków 2004

135. Przystanek Niedziela. Rozważania na rok A :szkice religijne – Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004

136. Ciesz się życiem : rozważania – Rhema, Bytom-Kraków 2004

137. Elementarz : rozważania – Wydawnictwo „M”, Kraków 2004

138. Mój alfabet : szkice teologiczne – Wydawnictwo Nemrod, Kraków 2004

139. Bądź dobry; Bądź mądry; Bądź światłem; Kochaj; Módl się; Przebacz; Razem; Stań się, Uwierz; Wzrastaj; Zaufaj, Żyj : rozważania (zbiory „ramek”) – Wydawnictwo „M”, Kraków 2004

140. Jan Paweł Wielki – Droga do świętości – Wydawnictwo „M”, Kraków 2005

141. Moim zdaniem :wywiady – Wydawnictwo eSPe, Kraków 2005

142. Okruchy radości : utwory poetyckie – Rhema, Bytom-Kraków 2005

143. Dzieła zebrane * Faustyna: beletrystyka – Wydawnictwo „M”, Kraków 2005

144. Drugie życie Karola Wojtyły – Jagiellonia, Kraków 2005

145. Psalmy codzienne : rozważania – WAM, Kraków 2005

146. Przystanek Niedziela. Rozważania na rok B :szkice religijne – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2005

147. O zaletach i wadach komputeryzacji piekła : bajka – WAM, Kraków 2005

148. Wigilijne bajania. Cztery opowiadania dla czterech pokoleń :bajki – Jagiellonia, Kraków 2005

149. Koncert na cztery ręce : szkice etyczne, TUM, Wrocław 2006

150. Katechizm dla poszukujących, WAM, Kraków 2006

151. Trzeba pokochać, WAM, Kraków 2006

152. Przystanek Niedziela. Rozważania na rok C :szkice religijne – Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2007

153. Nasza Msza święta : szkice teologiczne – WAM, Kraków 2007

154. Ale miałem ciekawe życie : autobiografia – WAM, Kraków 2007

155. Kazania do mnie i do ciebie : refleksje – WAM, Kraków 2008

156. Jezus według mistrzów : album – DEMART, Warszawa 2008

157. I nie opuszczę cię : szkice etyczne – wyd. II, Rhema, Kraków 2009

158. Nieznany Bóg : szkice teologiczne – WAM, Kraków 2009

159. Gdy będziemy wracali do domu : „ramki” – WAM, Kraków 2009

160. Na każdy wieczór: „ramki” – WAM, Kraków 2012

160. Smiling psalms * Uśmiechnięte psalmy: „ramki” – Wydawnictwo Angel, Wrocław 2012

161. Czy umiesz żyć: katecheza – Wydawnictwo M, Kraków 2014

162. 7 grzechów głównych – Wydawnictwo Angel, Wrocław 2017