STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „DROGA DO WATYKANU”

„Droga do Watykanu”Droga do Watykanu to biografia Ojca Świętego napisana przez przyjaciela Ojca Świętego z czasów krakowskich. Charakteryzuje ją przede wszystkim fakt, że wydarzenia z życia Karola Wojtyły obserwujemy na tle losów Polski i Polaków.
Drugą cechą tej książeczki jest precyzja języka i stylu oraz specyficzna kompozycja treści – w sposób pozornie skrótowy, a w rzeczywistości bardzo bogaty relacjonuje ona istotne dla rozwoju wypadków fakty, prawie ich nie komentując, a jednak przedstawiając tak, że widoczna jest głęboka więź uczuciowa i szacunek, jakim darzy autor Jana Pawła II.
Biografia obejmuje też pierwsze dni pontyfikatu Papieża.
Książka zawiera prywatne zdjęcia Karola Wojtyły z lat dziecięcych, młodości i pracy duszpasterskiej w Krakowie.

Zobacz fragment publikacji

Rok 1920
DZIECIŃSTWO – WADOWICE

     W Wadowicach w urzędzie przy kościele parafialnym, w Liber natorum, Volumen IV z r. 1920, na stronie 549 pod nr 671 metryka: Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii Kaczorowskiej, urodzony 18 maja 1920 roku i ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. Rodzice chrzestni: Józef Kuśnierczyk – kupiec, i Maria Wiadrowska.

Wadowice lat międzywojennych. Małe prowincjonalne miasteczko utrzymujące się z administracji wsi okolicznych, z jarmarków i targów, z rzemiosła i z przemysłu – z przemysłu na miarę małego miasteczka: jest cegielnia, fabryka zapałek, oficyna drukarska Foltyna.
Już w 1327 nazywane było „oppidum” i należało do Piastów śląskich. Stanowiło ważny punkt na szlaku handlowym pomiędzy stolicą królestwa polskiego a Śląskiem. W sto lat później, w 1494 roku, zakupione przez króla polskiego Jana Olbrachta od księcia Janusza IV wraz z całą ziemią zatorską wchodzi do Korony. W XVIII wieku rozkwit rzemiosła. W XIX – rozwój przemysłu. Podczas zaboru austriackiego od 1819 siedziba władz cyrkułu myślenickiego, a od 1867 urosło do rangi siedziby obwodu i z tego względu stało się miastem typowo urzędniczym. Mają też Wadowice tradycje kulturalne. Począwszy od Marcina Wadowity, urodzonego tutaj w 1567 roku, późniejszego rektora Akademii Krakowskiej, a skończywszy na pisarzu epoki międzywojennej Emilu Zegadłowiczu, twórcy grupy poetyckiej Czartak, założonej w 1921 roku, który stał się słynny przez swoje skandalizujące, jak na owe czasy książki Zmory, Motory, i przez piękny poemat Powsinogi beskidzkie; mieszkał tuż obok Wadowic, w Gorzeniu Górnym.