STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / DZIEŁA ZEBRANE „MATKA JEZUSA”

DZIEŁA ZEBRANE „Matka Jezusa”Ks. Mieczysław Maliński i jego twórczość należą do niezwykłych zjawisk Kościoła w Polsce. Zdaniem wielu trudno zrozumieć obecny polski katolicyzm i polską pobożność bez lektury dzieł księdza. Duża popularność jego książek świadczy o tym, że Autor posiada umiejętność przemawiania do ludzkich serc, jest dla wielu czytelników drogowskazem w niepewnych czasach, a głos księdza niesie nadzieję, oświetla drogę, uczy harmonijnie łączyć to, co ludzkie, z tym, co boskie. Jego książki tłumaczono na wiele języków – angielski, francuski, niemiecki, węgierski, fiński, japoński, czeski. Mimo że Autor wydał ponad sto książek, do dziś nie doczekał się wydania dzieł zebranych. Wydawnictwo „M” stara się zapełnić tę lukę, mając na względzie rzesze czytelników znających twórczość księdza oraz tych, którym jest ona jeszcze nieznana. Edycja ta porządkuje bogatą twórczość ks. Malińskiego.

DZIEŁA ZEBRANE rozpoczynamy od powieści. W przygotowaniu znajdują się homilie, rozmyślania, konferencje, bajki, felietony.
Matka Jezusa to opowieść o Maryi. Autor – czerpiąc z tego, co mówi Pismo Święte, Ojcowie i tradycja Kościoła – odtwarza historię, która wzrusza, cieszy, ukazuje jak to, co boskie, splata się ze zwykłym życiem.

 

Zobacz fragment publikacji

GOŚĆ NIEDZIELNY
Słowo krzepiące

Prawdziwą „perłę w księgozbiorze” przygotowało krakowskie Wydawnictwo „m”. To „Dzieła zebrane” księdza Mieczysława Malińskiego. „Chcieliśmy wypełnić pewną lukę na rynku, gdyż dotychczasowe publikacje, a jest ich ponad sto, są rozproszone po różnych wydawnictwach – wyjaśnia Maryla Kania, z Wydawnictwa „m”. – Wiele nie było wznawianych od lat i przez to są niedostępne dla czytelników”. Każdą książkę autor ponownie przegląda i koryguje. Dzięki temu czytelnicy otrzymają nie tylko pięknie wydane, ale też najwierniejsze słowo pisane ks. Malińskiego. Zgodnie z życzeniem autora książki, zostaną wzbogacone o grafiki i rysunki.

„Dzieła zebrane” otwierają powieści tworzące cykl biblijny. Jako pierwsza ukazała się „Matka Jezusa”, przybliżająca dzieje zbawienia z perspektywy Matki – kochającej, cierpiącej, próbującej zrozumieć Boski plan odkupienia człowieka. Jest to niezwykle interesująca próba wniknięcia w psychikę i świat Maryi, w emigrację egipską Świętej Rodziny, życie w Nazarecie, radosne wesele w Kanie, cierpliwe czekanie Matki na Syna głoszącego w całej Palestynie Dobrą Nowinę i cierpienie pod Krzyżem. Ks. Maliński nie sili się na judaistyczno-archaiczną stylizację języka. Posługuje się słownictwem współczesnym, dzięki czemu książka zyskuje niezwykłą żywotność i aktualność w opisie tak odległych wydarzeń.

Nie tylko zapalony bibliofil, ale każdy miłośnik dziejów zbawienia zarwie, zapewne, kawałek nocy, aby poznać świat „Matki Jezusa”.
Kontynuacją tej serii jest trzytomowa powieść „Jezus”, która trafi do księgarń na początku września br. W dalszej kolejności ukażą się: „Chrystus” i „Świadkowie Jezusa”. Na przyszły rok wydawnictwo planuje edycję książek księdza Malińskiego o świętych. Z pewnością koroną tej serii będzie „Faustyna, znaczy szczęśliwa”. W dalszej kolejności ukażą się rozważania, bajki, felietony i konferencje. Na kolekcję również złożą się powieści, homilie, rozmyślania, konferencje, bajki i felietony. W osobnym tomie zebrane zostaną wypowiedzi ks. Malińskiego dotyczące Ojca Świętego.
Ks. Maliński jest autorem ponad stu książek, które przetłumaczono na wiele języków, w tym tak egzotyczne jak japoński. To fenomen we współczesnym Kościele w Polsce. Jak pisze wydawca, „Autor posiada umiejętność przemawiania do ludzkich serc, jest dla wielu czytelników drogowskazem w niepewnych czasach, a głos księdza niesie nadzieję, oświetla drogę, uczy harmonijnie łączyć to, co ludzkie, z tym, co Boskie”.
Seria jest przewidziana na trzy lata. Po raz pierwszy otrzymujemy tak wspaniałą edycję prezentującą pełny dorobek tego filozofa, teologa, literata i kaznodziei.

Paweł Migas