STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / GDY BĘDZIEMY WRACALI DO DOMU

GDY BĘDZIEMY WRACALI DO DOMUJak myśleć o niebie.
Jak określić to, co przekracza możliwości naszego myślenia.
Jak stworzyć analogię, choćby najdalszą.
Jak znaleźć słowo najświętsze i najbardziej ludzkie.
Jezus nam takie słowo poddał: dom. Niebo jest domem.
Mieczysław Maliński, „W domu Ojca” (fragment)

Najtrudniej pisać o rzeczach najprostszych.
Autor niniejszych rozważań wielokrotnie już udowadniał,
że posiadł tę umiejętność. Na publikację, wydaną z okazji
jubileuszu sześćdziesięciolecia kapłaństwa, składa się blisko
dwieście tekstów księdza Mieczysława Malińskiego,
napisanych w różnych okresach życia. Wspólną cechą
tych refleksji – czasem zaskakujących, czasem
wzruszających – jest to, że w niewielkiej formie
zawierają wielkie treści.

Zobacz fragment publikacji

Wstęp

Zwróciło się do mnie Wydawnictwo WAM z propozycją wydania na 60-lecie moich święceń kapłańskich wyboru „ramek” mnie osobiście najbliższych, ale w liczbie nie większej niż 150.

Przede mną stanęło pytanie: jak wybrać z paru tysięcy „ramek” 150 mnie najbliższych? Wszystkie były jakoś najbliższe.

Ale dokonałem wyboru i odnotowuję na każdej stronie pod tekstem, z której książeczki zaczerpnąłem kolejną „ramkę”.

A Wydawnictwu dziękuję za pomysł.