STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „GÓRY PRZENOSIĆ”

„GÓRY PRZENOSIĆ”W tej książce
– to jej osobliwość – rozważania są związane z ewangeliami niedzielnymi trzech cykli roku liturgicznego.
Jest ona przydatna nie tylko dla księży przygotowujących niedzielne homilie, ale dla wszystkich, którzy chcą pogłębić przeżywanie kolejnego tygodnia swojego życia zgodnie z rytmem liturgicznym.

Zobacz fragment publikacji

1. niedziela Adwentu A

„Tak będzie również z przyjściem
Syna Człowieczego”

Wciąż gdzieś są trzęsienia ziemi, wciąż gdzieś panuje ucisk na świecie i ludzie umierają ze strachu, powstają narody przeciwko narodom i wybuchają wojny. Wciąż gwiazdy spadają i czasem słońce jest zaćmione, a czasem księżyc. I wciąż gdzieś brat wydaje brata, a dzieci występują przeciwko rodzicom. Wciąż dokonuje się przyjście Syna Człowieczego. Odbywa się Jego sąd nad ludźmi.
Wtedy, gdy trzęsie się nam ziemia pod nogami, gdy cierpimy ucisk i umieramy ze strachu, gdy wydaje nas własny ojciec, gdy są przeciwko nam własne nasze dzieci, gdy spadają nam ostatnie nasze gwiazdy. Wtedy dokonuje się przyjście Syna Człowieczego. Sąd nad nami i nad naszymi bliźnimi.