STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „JAN PAWEŁ WIELKI” – DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

„JAN PAWEŁ WIELKI” – Droga do świętościNajnowsza książka ks. Mieczysława Malińskiego, przyjaciela papieża, jest podsumowaniem życia Karola Wojtyły i pontyfikatu Jana Pawła II. W interesujący i prosty sposób przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia przyszłego papieża i ukazuje najbardziej charakterystyczne kierunki papieskiej działalności. Przez całą książkę przebija wielkość i mądrość tej niezwykłej postaci.
Ks. Mieczysław Maliński od początków swej znajomości z Karolem Wojtyłą umiał dostrzec w nim znamiona wielkości. Jako jeden z pierwszych użył tak dziś powszechnego określenia Jan Paweł Wielki. Teraz bez wahania mówi o jego świętości.

(Książka została opracowana w oparciu o następujące pozycje: „Jan Paweł Wielki” i „Droga do Watykanu”).

 

Zobacz fragment publikacji

WSTĘP


K
iedy poznałem go w 1940 roku, on już był wielki.
Wtedy kiedy pracował jako aktor w podziemnym teatrze Mieczysława Kotlarczyka, za co mógł zostać zesłany  do Oświęcimia. Kiedy pisał wiersze, poematy, utwory sceniczne – do szuflady, bo nie było szans na to, żeby się ukazały drukiem. Ale był zdeterminowany do tej pracy i robił to całym sercem. Mimo głodu, mimo zimna w zimie, mimo trudnych warunków, jakie miał w pracy jako robotnik w Solvayu.