STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „KATECHIZM DLA NIEWIERZĄCYCH”

„Katechizm dla niewierzących”Kiedy powstały cztery ewangelie?
Dlaczego chciano zabić Chrystusa?
Co to jest miłość?
Dlaczego Bóg stworzył świat
Czym jest modlitwa?
Czym się różni kult od religii?
Co to znaczy wierzyć?
Co to jest Koran?
Co to jest objawienie?
Jaka jest rola księdza w kościele?

Zobacz fragment publikacji

Wiara
1. Co to znaczy wierzyć ?
Wierzyć, w obiegowym rozumieniu, to znaczy przyjmować za prawdę wypowiedź drugiego człowieka. Nie jest to jednak akt wyłącznie intelektualny: przyjęcie prawdy usłyszanej. Zasadniczą rolę odgrywa nasz stosunek do osoby, która nam podaje informacje. Jesteśmy gotowi przyjąć wszystko, co usłyszymy, jeżeli tę osobę darzymy szacunkiem i miłością. Nie jest to więc tylko wiara w coś, ale wiara komuś.
W daleko głębszym znaczeniu odnosi się to do aktu wiary religijnej. Po pierwsze: jest to przyjęcie za prawdę tego, co Bóg objawił. Ale po drugie: nie jest to tylko akt intelektualny, lecz przede wszystkim akt zawierzenia Bogu, zaufania Mu, akt oddania się Mu – Jego Mądrości, Potędze i Miłości – złączenia się z Nim.
Tak więc pod słowem „wiara” mieści się cała gama informacji, przekonań, przeżyć, postaw. W naszym rozumieniu tego słowa istnieje jakaś optymalna sytuacja wtedy, gdy jest to wiara w Boga, który jest najwyższą Prawdą, Dobrem, Pięknem, który stworzył świat i człowieka mającego duszę nieśmiertelną. Jest to wiara w Boga, który nie tylko człowieka stworzył, ale i prowadzi go, opiekuje się nim, objawia mu swoją wolę, swoje prawdy potrzebne do życia w sprawiedliwości i miłości. Ale, co również jest istotne, ten akt wiary obejmuje także życie w prawdzie, w dobru i w pięknie – dopiero wtedy człowiek jest z Bogiem złączony swoją istotą. Spróbujmy wyjaśnić, na czym taka postawa polega.