STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ” ROK LITURGICZNY B

„Modlitwa na każdy dzień” Rok liturgiczny BTo pomoc w modlitwie codziennej. Bo to zestaw czytań na każdy dzień roku – fragmenty ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, rozważania w nawiązaniu do Ewangelii i często fragmenty polskiej poezji. A to wszystko na to, aby coś w nas drgnęło, coś nas poruszyło – tak intelektualnie jak uczuciowo.

Modlitewnik ten jest przeznaczony dla cyklu liturgicznego B. Składa się z modlitw na wszystkie dni powszednie tego roku, na wszystkie niedziele i ważniejsze święta. Jest w układzie podobny do tomiku „Modlitwa na każdy dzień” przeznaczonego na cykl liturgiczny A czy C. Ale tylko w układzie. Bo tutaj inne są fragmenty Starego Testamentu, inne Nowego Testamentu, inne rozważania, inne poezje.

Zobacz fragment publikacji

1. NIEDZIELA ADWENTU

Izajasz: Iz 63, 64
Tyś, Panie, naszym Ojcem. „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

Paweł: 1 Kor 1
Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie.

Ewangelia: Mk 13
Nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.

Rozważanie:
Ile było radości w tym roku? Na ile On zdążył nauczyć cię żyć? Po prostu cieszyć się życiem – każdym dniem. Wszystkim co masz i czym jesteś. Wszystkim co cię otacza. Czy umiałeś cieszyć się deszczem, słońcem, pogodą, niepogodą?
Bo tylko tyle, ile uśmiechu w tobie, tyleś Jego stworzeniem, uczniem, bratem, siostrą.

Poezja:
Zapaliłeś nade mną latarnię
– jakąś gwiazdę, jakiegoś anioła –
i powietrzem od blasku upalnym
otoczyłeś jak murem kościoła
J. Okoń, ***