STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ” ROK LITURGICZNY C

„Modlitwa na każdy dzień” Rok liturgiczny CTo pomoc w modlitwie codziennej. Bo to zestaw czytań na każdy dzień roku – fragmenty ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, rozważania w nawiązaniu do Ewangelii i często fragmenty polskiej poezji. A to wszystko na to, aby coś w nas drgnęło, coś nas poruszyło – tak intelektualnie jak uczuciowo.

Modlitewnik ten jest przeznaczony dla cyklu liturgicznego C. Składa się z modlitw na wszystkie dni powszednie tego roku, na wszystkie niedziele i ważniejsze święta. Jest w układzie podobny do tomiku „Modlitwa na każdy dzień” przeznaczonego na cykl liturgiczny A czy B. Ale tylko w układzie. Bo tutaj inne są fragmenty Starego Testamentu, inne Nowego Testamentu, inne rozważania, inne poezje.

Zobacz fragment publikacji

1. NIEDZIELA ADWENTU

Jeremiasz: Jr 33
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

Psalm: Ps 25
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Paweł: 1 Tes 3
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości na przyjście Pana naszego Jezusa.

Ewangelia: Łk 21
„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. Czuwajcie więc i módlcie się, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.

Rozważanie:
Maryja już w dziewiątym miesiącu. Trzej Królowie wypatrują gwiazd na niebie. Pasterze pasą pod Betlejem owce na łące. Chłopiec zamordował chłopca i ciało wrzucił do kubła ze śmieciami.

Poezja:
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
J. Kochanowski, Pieśń