STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „MOIM ZDANIEM”

„moim zdaniem”Ks. Mieczysław Maliński odpowiada na trudne i ważne pytania, które nurtują wielu współczesnych chrześcijan:

Czy można wierzyć w Boga i nie widzieć sensu życia?
Czy każdy człowiek szczęśliwy, nawet niewierzący, jest blisko Boga?
Dlaczego nawrócenie wywołuje w człowieku wewnętrzny opór i bunt?
Co człowiek dorosły powinien robić, żeby kształtować swoje sumienie?
Dlaczego zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej na rękę nie przyjmuje się w Polsce?
Dlaczego Kościół potępia okultyzm, spirytyzm, które zaspokajają ludzkie pragnienie kontaktu ze zmarłymi?
Czy można mówić o ubóstwie Kościoła?
Czy Kościół jest tolerancyjny wobec własnych krytyków?

Odpowiedzi ks. Malińskiego są wnikliwe, nierzadko zachęcające Czytelnika do głębokiej refleksji i do zajęcia własnego stanowiska wobec omawianych tematów.

Zobacz fragment publikacji

sens życia
chrześcijańskiego

Jaki jest sens życia chrześcijanina?

W rozumieniu ludzkim, nie tylko chrześcijańskim, sensem życia powinna być miłość – czyli: jednoczenie się z Bogiem. Słowo „miłość” jest tu brane w szerokim znaczeniu.

Bo człowiek jednoczy się z Bogiem nie tylko w akcie modlitwy kontemplacyjnej, ale również gdy postępuje w prawości, mądrości, wolności, pokoju i miłości. Kiedy tak myśli, mówi i czyni, jednoczy się z Bogiem, uczestniczy w Jego Bóstwie.

Specyfika zaś chrześcijanina polega na tym, że w tej drodze pomaga mu Jezus, który ową prawdę uwyraźnił w Ewangelii. Tak przez swoje nauczanie, jak i przez przykład własnego życia. I w ten sposób prowadzi swoich uczniów.