STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „PRZYJACIEL LUDZI DUŻYCH I MAŁYCH”

„Przyjaciel ludzi dużych i małych”    Książeczka przeznaczona dla dzieci – do czytania samodzielnego lub przy pomocy rodziców. Ilustrowana przez Edwarda Lutczyna.
W przystępnej formie przekazuje wiadomości nie tylko o Karolu Wojtyle od dzieciństwa do wyboru na Papieża, lecz również o okresie papieskim. Jest on przedstawiony nie chronologicznie, lecz problemowo. Pozwala to dziecku zapoznać się z szerokim i różnorodnym zakresem działań Jana Pawła II.
W tekst bardzo często wplatane są dialogi nie tylko bohaterów opowiadania o Papieżu, ale i „dialogi” narratora z czytelnikiem, co jest ciekawym zabiegiem literackim i może ułatwić dziecku odbiór treści.