STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „PSALMY CODZIENNE” – II WYDANIE

„PSALMY CODZIENNE” – II WYDANIETo pierwsza tego typu książeczka
w twórczości ks. Malińskiego.

Psalmy – forma literacka stojąca
na pograniczu poezji i prozy,
modlitwy i rozważania, wołania i śpiewu,
spraw ludzkich, a właściwie Boskich.

Książka na pozór inna, a naprawdę
podobna do Czekania na modlitwę
czy Przewodnika po samotności.

Uczy mądrości i zachwytu.

Zobacz fragment publikacji

PRZEMIENIŁ SIĘ

Nie czekajmy na
cud, który nas przemieni. Nas
– poszczególnego człowieka, nas
– nasz naród, nas
– całą ludzkość.

Trzeba się samemu
przemienić. Świadomy swoich
słabości, swojej niedojrzałości, a
równocześnie świadomy swoich
szans, swoich
możliwości, swoich
talentów, trzeba podjąć
pracę nad sobą. Pracować
mądrze, wytrwale, długofalowo.

Tylko wtedy stworzymy nowy
świat w sobie samych, w
naszym narodzie, w
całej ludzkości.