STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / SMILING PSALMS * UŚMIECHNIĘTE PSALMY

SMILING PSALMS * UŚMIECHNIĘTE PSALMY



Jezus wciąż wyrzucał złe duchy. Jezus polecił swoim uczniom, żeby wyrzucali złe duchy.
I my, uczniowie Jezusa, mamy wyrzucać złe duchy. Najpierw z siebie samych. A potem z bliźnich naszych. Ducha głupoty, pychy, nienawiści, zemsty, zazdrości, interesowności, chciwości.
W jaki sposób? Swoją mądrością, dobrocią, przebaczaniem, darowaniem, łagodnością, bezinteresownością, wielkodusznością.

Jesus continually expelled evil spirits. Jesus instructed His disciples to cast out evil spirits.
And we, disciples of Jesus, we also have to cast out evil spirits; first, out of ourselves, and then out of our neighbours. Expel spirits of stupidity, haughtiness, hatred, vengeance, envy, self-interest, and greed.
How? With our wisdom, kindness, forgiveness, clemency, gentleness, unselfishness, and generosity.



Wydawnictwo ANGEL
www.wydawnictwoangel.pl