STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „TWOJE CZTERY TWARZE”

„Twoje cztery twarze”Jak powrócić do normalności? Trzeba budować swoją normalność w oparciu o swoją prawdę, swoje dobro, swoje piękno – o swoją jedyność. Zobaczyć siebie w tych czterech podstawowych aspektach bytu. I dokonać tej operacji nie raz, ale wciąż być wyczulonym na ten sposób widzenia siebie i świata.

Zobacz fragment publikacji

WSTĘP

Transcendentalia

Można patrzeć na życie, na wszystko, co człowieka otacza, w aspekcie prawdy. Czyli w usiłowaniu zrozumienia świata. Zarówno przez dowiadywanie się tego, co ludzkość osiągnęła w danej dziedzinie wiedzy, jak przez badania analityczne czy syntetyczne, posługując się metodami nauk przyrodniczych lub filozoficznych. Tak działają zwłaszcza wszelakiego rodzaju poszukiwacze, odkrywcy, wynalazcy, naukowcy, myśliciele, filozofowie, teologowie. W tym ciągu myślowym znajdują się szkoły – podstawowe, średnie i wyższe wszelkiej kategorii. Zarówno nauczyciele w nich pracujący, jak i dzieci czy młodzież. I chociaż wśród nauczanych przedmiotów znajdują się takie jak na przykład etyka czy religia, są one traktowane tak samo jak inne przedmioty, a więc w aspekcie poznawczym.
Można patrzeć na życie w aspekcie dobra. To spojrzenie moralistów i etyków. Ale również wszystkich ludzi patrzących na świat w kategorii wartości. Ludzi, których interesuje dobro i zło, sprawiedliwość i krzywda, miłość i nienawiść. Tak w wymiarze osobistym, jak społecznym. Ludzie ci walczą ze złem, dążą do wprowadzenia sprawiedliwości społecznej. To są reformatorzy, rewolucjoniści, prawnicy – adwokaci i sędziowie. To są pedagodzy i wychowawcy, ale i tacy ludzie czynu jak Brat Albert czy Matka Teresa.