STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „WIELKI JAN PAWEŁ”

„WIELKI JAN PAWEŁ”Książka napisana bardzo zwięźle i syntetycznie w formie pytań i odpowiedzi, jest spojrzeniem obejmującym najistotniejsze wydarzenia z życia Wielkiego Papieża.
Autor, ksiądz Mieczysław Maliński, od lat młodzieńczych jest blisko związany z osobą Ojca Świętego.
W niniejszej publikacji przekazuje głęboką mądrość i prawdę stanowiącą zwięzłe podsumowanie dwudziestopięciolecia papieskiego pontyfikatu.

Zobacz fragment publikacji

Jakimi sprawami przede wszystkim zajmuje się, zdaniem księdza, w ciągu swojego pontyfikatu Papież?
– Zjednoczeniem ludzkości.
– Ksiądz myśli o ekumenizme?
– Tak, ale w szerokim tego słowa znaczeniu.
– Chodzi księdzu o zjednoczenie wszystkich chrześcijan?
– Ekumenizm to pojęcie wieloznaczne. Po pierwsze – jest to zbliżenie się do innych wyznań chrześcijańskich, takich jak prawosławie czy protestantyzm. Po drugie – do religii Biblii, czyli do  religii mojżeszowej muzułmańskiej. Po trzecie – zbliżenie do wszystkich religii świata.
A tu przede wszystkim do wielkich religii Wschodu. Po czwarte – zbliżenie do ludzi, którzy się uważają za niewierzących, a chętnie określają się jako humaniści. A więc tacy, którzy uznają podstawowe wartości ludzkie.
– Czy między tak odległymi religiami jak katolicyzm a na przykład hinduizm zbliżenie jest możliwe?
– Otóż okazuje się, że podobieństwa są ogromne.
Tylko trzeba, po pierwsze, poznać się wzajemnie. Bo tak naprawdę, nasza wiedza na temat innych religii czy wyznań jest, delikatnie mówiąc, niewielka.