STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „ZAGADKI EWANGELICZNE”

„zagadki ewangeliczne”Czytając Ewangelię, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie Jezus ją napisał, ale uczniowie Jezusa. I tylko dwie – jak podaje Tradycja – napisali świadkowie Jego życia, czyli apostołowie: Mateusz i Jan, a kolejne dwie to Ewangelie uczniów apostołów.
Gdy dodamy do tego kontekst historyczny, odmienną kulturę, ówczesną symbolikę i długi proces tłumaczenia na inne języki, rodzi się pytanie: Czy Jezus naprawdę to powiedział?

Zobacz fragment publikacji

CZY JEZUS TO POWIEDZIAŁ ?

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. (Mk 8, 34).
Czy Jezus mógł to powiedzieć? Przed ukrzyżowaniem? Przecież krzyż był w obyczajowości żydowskiej symbolem najwyższej hańby. Nie pojawiał się w kontekstach pozytywnych. Trudno sobie wyobrazić, żeby Jezus użył tego wyrażenia, żeby posługiwał się tym obrazem. Potrzeba było wielu lat, aby krzyż nabrał symboliki pozytywnej, a jeszcze więcej, aby stał się symbolem chrześcijaństwa. Do tego czasu Jezus najchętniej był przedstawiany jako Dobry Pasterz, z owieczką na ramionach.
Czy można przypuszczać, że ewangelista napisał ten tekst na własną rękę? A może należy powiedzieć inaczej – że on, wczuwając się w myślenie Jezusa, włożył w Jego usta swój własny tekst.