STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ”

„Zbawienie przyszło przez krzyż”Zbawienie
przyszło
przez krzyż

DROGI KRZYŻOWE

_____________________________

Ks. Mieczysław Maliński
Danuta Piekarz
Ks. Mieczysław Puzewicz

Małgorzata Rogalska

O. Mateusz Pindelski SP

Przemysław Bednarz

O. Szymon Kurpios SP

KSIĄŻKA

– ZAWIERAJĄCA ROZWAŻANIA
DROGI KRZYŻOWEJ
WYMIENIONYCH POWYŻEJ AUTORÓW –

JEST WZNOWIENIEM,
NIEWĄTPLIWIE BARDZO POTRZEBNYM
W OKRESIE WIELKIEGO POSTU

Zobacz fragment publikacji

Nasza Droga Krzyżowa ________________________________________
Ks. Mieczysław Maliński

Stacja I
Stacja niesłusznie potępionych

Został skazany na śmierć z rozmaitych powodów. Przez faryzeuszów za to, że głosił, iż Bóg kocha Rzymian tak jak Żydów, grzeszników tak jak sprawiedliwych. Przez kapłanów za to, że głosił, iż Bóg nie czeka na ofiary ze zwierząt i płodów rolnych, ale na miłość. Przez Piłata za to, że głosił, iż Bóg kocha Żydów tak jak Rzymian, niewolników tak jak wolnych, buntowników jak lojalnych obywateli. Być może mógłby uratować się, gdyby wycofał się z tego, co głosił. Ale tego nie zrobił.