STRONA GŁÓWNA / KSIĄŻKI / „ZROZUMIEĆ EUCHARYSTIĘ – ŻYĆ EUCHARYSTIĄ”

„Zrozumieć Eucharystię – żyć Eucharystią”Powiedzmy od razu: Eucharystia to Msza święta. Przyjąć Eucharystię, to uczestniczyć we Mszy świętej.
Tylko czy można zrozumieć Eucharystię? Przecież to rzeczywistość Boża. Tak, ale również ludzka, jak Jezus jest nie tylko Słowem Ojca, ale i zwyczajnym człowiekiem. I dlatego możemy porównać Mszę świętą do instytucji ludzkich: do sposobów wyrażania, dzieł sztuki. Bo we Mszy świętej wyraża się Jezus. Przecież Msza święta jest jakimś powtórzeniem Ostatniej Wieczerzy. Jezus jest w niej jakby zawarty. Możesz przez nią się z Nim zjednoczyć. Przecież cała jest oparta na Piśmie Świętym.
Książka ta posługuje się więc rozważaniami filozoficznymi, historycznymi, ale również daje porady praktyczne, z których możesz skorzystać, abyś jak najlepiej uczestniczył we Mszy świętej.

Zobacz fragment publikacji

Wprowadzenie

Tytuł tej książki brzmi dumnie: Zrozumieć Eucharystię. Któż może ją zrozumieć? Jest najgłębszą tajemnicą. Ale przecież Bóg nam dał rozum. Wobec tego, na ile nas stać, powinniśmy starać się wszystko rozumieć. Nawet tajemnice Boże. Nawet gdy już z góry jesteśmy o tym przekonani, że nie pojmiemy jej do końca. Bo inaczej, jak można żyć Eucharystią, jak może się stać chlebem powszednim? Tylko na tyle, na ile ją zrozumiemy, na ile porwie nas zachwyt nią, na tyle tylko może stawać się pomocą dla nas, pielgrzymów na drodze życia.
Czytaj, proszę, tę książkę od początku albo od końca. Od początku, jeżeli cię interesują filozoficzne założenia, które – według mnie – stanowią klucz do rozumienia Eucharystii. Od końca albo od „Watykańskiego Soboru II”, jeżeli cię interesują wnioski praktyczne typu: jak uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej i codziennej, jak odprawiać adorację. Nożna zacząć od rozdziału „Msza święta”, żeby się dowiedzieć, jak wygląda dzisiejsza teologia Eucharystii. Środek książki ukazuje, jak próbowali zrozumieć i żyć Eucharystią nasi poprzednicy i jakie popełniali błędy, a przynajmniej niewłaściwości.