Biblioteka
PONIEDZIAŁEK

Księga liczb:                                                                          Lb 24
„Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba”

Ewangelia:                                                                             Mt 21
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę?”.

Rozważanie:
Ciesz się swoim szczęściem. Nie patrz wciąż zazdrosnym okiem na drugich, którzy bogatsi, sławniejsi, lepiej usytuowani. Patrz w swoje życie.

Poezja:
Kiedy noc miary najdłuższej dochodzi
I jak najgorzej stworzeniu się dzieje:
Nagle słyszymy – my Hiperboreje –
Ten nie do wiary okrzyk: „Bóg się rodzi!”.
                                                               L. Staff, ***