Biblioteka
CZWARTEK
17 GRUDNIA

Księga Rodzaju:                                                                                                Rdz 49
„Nie zostanie odjęte berło od Judy, aż przyjdzie ten, do którego ono należy”.

Ewangelia:                                                                                                           Mt 1
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama … Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem.

Rozważanie
Trudniej człowiekowi uwierzyć w to, że Bóg jest Miłością, niż że On istnieje. Bo to, że Bóg istnieje, jest właściwie proste. Wystarczy popatrzeć choćby na wszechświat. Ale to, że ukochał nas miłością tak wielką, że Syna swego nam dał, przekracza nasze możliwości pojmowania.

Poezja:
Pomódlmy się w noc betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania,
               J. Twardowski, Pomódlmy się w noc betlejemską