Biblioteka
PONIEDZIAŁEK
20 GRUDNIA

 

Izajasz:                                      Iz 7

Pan przemówił do Achaza: Proś dla siebie o znak od Pana Boga twego.

Ewangelia:                               Łk 1

Bóg wysłał Anioła Gabriela do dziewicy, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł rzekł: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”.

Rozważanie:

Tyle cudowności. Anioł pojawia się Marii i zwiastuje Jej wolę Boga Ojca. Maria przychodzi do Elżbiety, a wtedy Duch Święty daje poznać Elżbiecie, że to Matka Syna Bożego. Aniołowie pojawiają się pasterzom i śpiewają „Chwała na wysokości Bogu”. Gwiazda ukazuje się Trzem Mędrcom i prowadzi ich do Betlejem. Czy nie za dużo tych cudowności? To wszystko na to, żeby nas obudzić. Jak tych pasterzy, którzy spali w noc betlejemską.

Matka Najświętsza objawia się w Lourdes, w La Salette, w Fatimie. W Neapolu rokrocznie burzy się krew w ampułkach – mówią, że to krew Jezusowa. Czasem obraz Matki Boskiej płacze – jak w katedrze w Lublinie. Niektóre objawienia Kościół uznaje, niektórych nie uznaje.

Poezja:

Więc w górę szybko po schodach.
Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda.
Przy niej ojciec z czarnymi wąsami.
I dziadkowie. Wszyscy ci sami.

                                     K.I. Gałczyński, Powrót