Biblioteka
WTOREK

 

Syracydes:                                               Syr 35
Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.

Piotr:                                                       1 P 1
W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

Ewangelia:                                             Mk 10
Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól”.

Rozważanie:
Chociaż nie wstępujemy do żadnego zakonu, nie sprzedajemy wszystkiego, nie rozdajemy ubogim, chociaż mamy żony, domy, dzieci, męża i rodzinę, pracę zawodową, jakiś zapas pieniędzy, to przecież mamy żyć w ubóstwie. Musimy odciążyć się, uwolnić od zbytniej troski o sprawy materialne. Bo musimy być wolni. I skupić się na istocie życia: kochać.

Poezja:
rozklekotany wagonik snu stęka
wspinając się na stromą górę w przeszłość
ciało staje się tylko ciałem
niczym więcej
A. Kamieńska, Nie porzucaj nas w porze starości