Biblioteka


ŚRODAŚRODA

 Syracydes:                                    Syr 36
Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków.

Piotr:                                             1 P 1
Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy; trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki.

Ewangelia:                                    Mk 10
Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”.

Rozważanie:
Jeżeliby ktoś wstępował do zakonu na to, żeby pilnować ubóstwa, to jest wariat albo dureń. Ubóstwo nie jest celem samym w sobie, ale sposobem na wyzwolenie się. Jest więc środkiem a nie celem. Celem ma być, aby być wolnym. I kochać.

Poezja:
więc odwracamy się od siebie do ściany
umieramy samym sobie
synowie córki zawsze się spóźniają
to ich prawo
A. Kamieńska, Nie porzucaj nas w porze starości