Biblioteka
CZWARTEK

Syracydes:                                    Syr 42
Wspominać będę dzieła Pana i opowiadać będę to, co widziałem.

Piotr:                                             1 P 2
Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym.

Ewangelia:                                    Mk 10
A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”.

Rozważanie:
Daj nam łaskę ubóstwa. Daj, byśmy nie byli zbytnio przywiązani do tego, co mamy. Byśmy nie tęsknili tak obłędnie do tego, żeby mieć więcej. Byśmy nie żyli po to, aby za wszelką cenę mieć jeszcze więcej. By jedynym celem naszego życia nie było, żeby mieć jak najwięcej.

Poezja:
a nam już w uszach
szumią wszystkie drzewa
w porze słabości nie opuszczaj nas
A. Kamieńska, Nie porzucaj nas w porze starości