Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Tobiasz:                                               Tb 12
Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej aniżeli złoto i skarby; jałmużna bowiem od śmierci uwalnia. Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są sami dla siebie wrogami.

Paweł:                                                  2 Tm 4
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Ewangelia:                                         Mk 12
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie”.

Rozważanie:
Jesteśmy złączeni z Bogiem. Każdą dobrą myślą, dobrym czynem, mądrością, bezinteresownością, każdym naszym zachwytem, odwagą, każdą naszą chwilą wielkości, twórczości łączymy się z Nim, identyfikujemy się z Nim, należymy do Niego. Wchodzimy w Niego, tak jak On wchodzi w nas.