Biblioteka
PIĄTEK

Księga Rodzaju:                           Rdz. 17
Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny.

Księga Królewska:                        2 Krl 25
Nebuzaradan spalił świątynię Pana, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy.

Ewangelia:                                     Mt 8
Trędowaty upadł przed Nim i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

Rozważanie:
Młode pokolenie z zasady staje w opozycji do starszego pokolenia. To jest swoisty protest, rewolucja, zaprzeczenie, negacja. Młodzież buntuje się przeciwko starszemu pokoleniu. Bo ma zarzuty – że tak zbudowało ten porządek, który istnieje. Starsze społeczeństwo z zasady młodzież odrzuca, potępia, oczernia – że lesery, że leniuchy, że chcieliby żyć kosztem starszego, że robią bałagan i niepotrzebne awantury.