Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)7. NIEDZIELA ZWYKŁA

Samuel:                                                 1 Sm 26
Dawid odparł: „Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznał kary?”

Psalm:                                                  Ps 103
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie twoje choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Paweł:                                                  1 Kor 15
Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam – Chrystus – duchem ożywiającym.

Ewangelia:                                              Łk 6
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”.

Rozważanie:
Ideałem chrześcijanina nie jest obtarganiec, który przepada za obierzynami z ziemniaków, żyje wciąż głodny i spragniony, oczywiście w norze – bo przecież do wyższych rzeczy jest stworzony.
A więc ideałem chrześcijanina jest człowiek, który ma co jeść, w co się ubrać, gdzie żyć. A wszystkie te warunki służą mu na to, ażeby był jak najbardziej twórczy.

Poezja:
Jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele,
Iż jestem w życiu jak ów gość przygodny,
Co zaproszony został na wesele
Niespodziewanie i nie odszedł głodny.

                                                       L. Staff, Radość