Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)8. NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Syracydes:                       Syr 27
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki. Podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia. To bowiem jest próbą dla ludzi.

 

Psalm:                            Ps 92
Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

 

Paweł:                             1 Kor 15
Ościeniem śmierci jest grzech. Przeto bądźcie wytrwali, niezachwiani, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

 

Ewangelia:                         Łk 6
„Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?”

 

Rozważanie:
Twoja genialna myśl, którą wypowiedziałeś po raz pierwszy, za drugim razem już nie jest genialną myślą, a za setnym już cię ogłupia. Trzeba się wciąż nawracać na człowieczeństwo. A to nawracanie to obrona przed samym sobą – przed swoim lenistwem, wygodnictwem.

 

Poezja:
Nie było Ciebie długo, tak długo. I oto,
Jakbyś był znowu, nagły, niespodziany odruch
Każe mi do pnia drzewa tulić skroń z tęsknotą,
Na klęczkach, jak ku Twemu ojcowskiemu biodru.

Staff, Syn marnotrawny