Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)CZWARTEK

Księga Rodzaju:                                         Rdz 9
A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią.

Jakub:                                                  Jk 2
Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, które wypowiedziano nad wami?

Ewangelia:                                              Mk 8
„Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

Rozważanie:
Kościół można budować na wierze każdego, kto uznaje Jezusa za Słowo Boże. Bo można mówić o rozmaitych drogach do Boga. Na pewno pierwszą drogą jest świat, który jest Słowem Bożym. Ale drugą drogą jest Jezus Chrystus – Jego nauka i Jego człowieczeństwo.