Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)PIĄTEK

Księga Rodzaju:                                         Rdz 11
Chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba.

Jakub:                                                  Jk 2
Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.

Ewangelia:                                              Mk 8
„Cóż za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?”

Rozważanie:
Musisz się wciąż nawracać na chrześcijaństwo. Ty, który uważasz się za praktykującego chrześcijanina. Abyś nie stał się zesklerociałym bigotem albo tępą dewotką. A to jest ciągła obrona przed samym sobą – przed swoim lenistwem, wygodnictwem. Abyś nie powielał bez końca tego, co ci się udało podłapać, odkryć, zrozumieć. Co na początku było twórcze, a teraz jest bezmyślnym powtarzaniem.