Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)PIĄTEK

Księga Rodzaju:                                    Rdz 3
Zerwała z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi.

Księga Królewska:                                       1 Krl 11
Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń.

Ewangelia:                                              Mk 7
Przyprowadzili Mu głuchoniemego. Rzekł do niego: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy i więzy języka się rozwiązały. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.

Rozważanie:
To nie tylko o fizyczną głuchotę chodzi. To nie tylko o fizyczną niemotę chodzi. Ale chodzi o to, abyśmy byli wyczuleni na głos Boży do nas skierowany, żeby On dotarł do nas przez hałas codziennego życia, przedarł się, przebił się – abyśmy Go usłyszeli. Bo przecież też duchem jesteśmy, tak jak On jest Duchem. I mamy nie tylko fizyczne uszy, ale i duchowe uszy. Wobec tego prosimy: Mów do nas jak do niesłyszących. Mów głośno, jak do głuchych, wyraźnie, byśmy Cię słyszeli. Niekoniecznie przez artykułowane słowa, ale przez radość, zachwyt albo przez wstręt, obrzydzenie – to również język Boży, którym się do nas zwracasz.