Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)SOBOTA

Paweł:                                                 Hbr 11
Bez wiary nie można podobać się Bogu.

Jakub:                                                  Jk 3
Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości, tym, co bezcześci całe ciało. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi.

Ewangelia:                                              Mk 9
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.

Rozważanie:
Nie ma człowieka nawróconego na zawsze. Ten, kto się wczoraj nawrócił, musi się nawrócić dzisiaj. Bo jeżeli powtórzy wczorajsze nawrócenie, to już nie jest nawrócenie. Dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Nie tylko dlatego, że rzeka jest inna, ale że ty jesteś inny.