Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)ŚRODA


Księga Rodzaju:                                    Rdz 7
Pan Bóg człowieka umieścił w ogrodzie, aby uprawiał go i doglądał.

Księga Królewska:                                       1 Krl 10
Królowa Saby, usłyszawszy o Salomonie, przybyła, aby się przekonać o jego mądrości.

Ewangelia:                                              Mk 7
„Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”.

Rozważanie:
Człowiek jest podobny do gąbki, którą gdy się wrzuci do morza, to ta się wodą przesyci. Podobnie dzieje się w każdym z nas, gdy obcuje z Bogiem nie tylko na modlitwie, ale uczciwym życiem.