Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)ŚRODA

Księga Rodzaju:                                         Rdz 8
Noe wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie powróciła do niego.

Jakub:                                                  Jk 1
Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami. Jeśli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka, oglądającego w lustrze swoje odbicie.

Ewangelia:                                              Mk 8
„Czy widzisz co?” Powiedział: „Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa”.

Rozważanie:
Biada ci. Bo chciałbyś mieć jeszcze więcej rzeczy i pieniędzy. Choć już masz życie zabudowane gratami i całą materialnością tego świata. Ale chcesz tego. Chcesz stać się bogiem dla siebie – jak to słowo „bogaty” na polskie się tłumaczy.