Biblioteka


MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ*ROK LITURGICZNY C (2021/22)WTOREK

Księga Rodzaju:                                         Rdz 6
Tylko Noe znalazł upodobanie w oczach Boga.

Jakub:                                                  Jk 1
Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. To własna pożądliwość wystawia na pokusę i nęci każdego.

Ewangelia:                                              Mk 8
„Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda”.

Rozważanie:
Błogosławiony jesteś, który płaczesz. Nad sobą – żeś nie taki, jakim byś chciał być. Nad ludźmi – że nie tacy, jakimi byś ich chciał mieć. Nad krzywdą ludzką, która dzieje się wciąż na świecie.
A to wszystko dlatego, żeś wrażliwy. Żeś nie jak kołek w płocie – obojętny na deszcz i śnieg. Żeś wrażliwy i czujesz ludzi i świat. Ludzi pokrzywdzonych i świat pokrzywdzony.