Tygodnik Powszechny

strona do druku
7 września 2003
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 "Położył rękę"

     Jeszcze wciąż nie wiesz, jakie możliwości się w tobie kryją.
     Bo są w tobie niezagospodarowane obszary twojej mądrości, intuicji, inteligencji, twojego geniuszu, które jakby uśpione, czekają na wezwanie, na dotknięcie. Bo jest w tobie potencjał moralny, który wciąż jeszcze pełznie przy ziemi, ale przecież może wznieść się na wyżyny zachwytu, poświęcenia, miłości, heroizmu, gdy usłyszy wezwanie, gdy poczuje dotknięcie.
     Wszystko zależy od twojej wrażliwości intelektualnej i moralnej. I od tego, czy pójdziesz za nią, gdy usłyszysz to wezwanie, gdy poczujesz to dotknięcie.

Ks. M.M.